O bioróżnorodności mówi się teraz bardzo wiele, ale czy na pewno wszyscy znają jej znaczenie? Dlaczego jest tak ważna dla Człowieka? Co każdy z nas może zrobić dla jej ochrony? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Zacznijmy od definicji. Jak sama nazwa wskazuje, bioróżnorodność to różnorodność biologiczna, co oznacza różnorodność i zmienność życia na Ziemi we wszystkich jego formach. Dotyczy zwierząt, roślin, grzybów i mikroorganizmów czyli ogólnie rzecz biorąc wszelkiego życia na Ziemi. Obejmuje ona różnorodność w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami i różnorodność ekosystemów oraz interakcje między gatunkami i ich środowiskami.

Niepoliczalna różnorodność gatunków

Ta różnorodność gatunków nie jest stała i ewoluuje z czasem. Tak więc co roku odkrywane są nowe gatunki, a inne znikają. Np. Tosanoide Obama jest rybą hawajskich raf koralowych odkrytą w 2016 r. Swoją nazwę zawdzięcza prezydentowi USA Barackowi Obamie, uhonorowanemu w ten sposób za jego zaangażowanie w ochronę gatunków. Inny, niedawno odkryty gatunek to Drosera Magnifica, znaleziona w 2015 r. Ta rosnąca na południowym zachodzie Brazylii roślina jest pierwszym na świecie gatunkiem odkrytym dzięki zdjęciu zamieszczonemu na FB!

Niestety, liczne gatunki zwierząt i roślin uważa się za zagrożone i każdego roku wiele z nich znika bezpowrotnie. W trakcie Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. uznano to zjawisko za katastrofę i w celu jej zapobiegania podpisano Konwencję o zachowaniu różnorodności biologicznej.

Zagrożony wyginięciem jest np. tygrys z Sumatry, żyjący w Indonezji. Wg WWF pozostało tylko 500 osobników tego gatunku, który jest ostatnim żyjącym gatunkiem tygrysa w tej części świata. Zagrożenie jest konsekwencją niszczenia jego naturalnych siedlisk. Tygrys z Sumatry, żyjąc na dzikich pustkowiach, potrzebuje do życia ok. 400 km2. A tymczasem, w latach 1990 – 2010 stracił ok 40% swoich lasów, ze względu na pozyskiwanie terenów pod produkcję oleju palmowego.

Biorąc pod uwagę nowo odkrywane gatunki i te, które znikają, bardzo trudno oszacować ich rzeczywistą ilość na Ziemi. Na dzień dzisiejszy poznano i opisano 2 mln gatunków.. Ale to maleńka część istniejących. Szacuje się, że na Ziemi mogłoby rozwinąć się nawet 80 mln różnorodnych gatunków.

Niezbędna pomoc dla Człowieka

Jak wspominaliśmy wcześniej, bioróżnorodność to różnorodność globalna wszystkich gatunków: zwierząt, roślin, grzybów i mikroorganizmów. Współdziałanie między nimi i ich środowiskiem przynoszą Człowiekowi wiele korzyści. Bioróżnorodność odgrywa ogromną rolę w takich sektorach jak żywność, zdrowie, kultura, ekonomia, czy transport. Ta pomoc ze strony bioróżnorodności nazywana jest „usługą ekosystemową”. Są ich cztery:

  • usługi zaopatrzeniowe
  • usługi regulacyjne
  • usługi kulturowe i społeczne
  • usługi wspomagające

Usługi zaopatrzeniowe

Bioróżnorodność dostarcza nam zasobów niezbędnych do wyżywienia, a także surowców, energii, medycyny i wody pitnej. Bezpośrednio zaspokaja potrzeby Człowieka i umożliwia rozwój ludzkich aktywności. Przykład: wg WHO aż 80% ludzkości regularnie wykorzystuje rośliny jako środki lecznicze. Jest też niezbędna we współczesnej medycynie. Penicylina, odkryta w 1928 r przez Aleksandra Fleminga, jest pierwszym antybiotykiem wytworzonym na bazie grzyba o nazwie Penicillinum.

Usługi regulacyjne

Ekosystemy odgrywają ważną rolę w życiu Człowieka. Zapewniają regulację klimatu, łagodzą ekstrema pogodowe, zmniejszają ryzyko rozmnażania patogenów, oczyszczają glebę, powietrze i wodę, biorą udział w przerobie śmieci, chronią przed promieniowaniem UV. Dzięki ochronie łąk zalewowych, absorbujących wody powodziowe zmniejszane są się katastrofalne skutki powodzi. Inną, niebywale ważną “ usługą” jest zapylanie. Bez niego nie ma możliwości odradzania się roślin, a najważniejszą rolę pełnią tu pszczoły, zapylające aż 75% roślin zapewniających nam wyżywienie.

Usługi kulturalne i społeczne

Bioróżnorodność przynosi też Człowiekowi wiele dobrodziejstw poprzez rozrywki, turystykę, relaks, a nawet twórczość artystyczną. Jak? Odpowiedź jest prosta i bardzo piękna. Przyroda i różnorodność gatunków, które ją tworzą, są bardzo ważne dla dobrostanu emocjonalnego i duchowych przeżyć Człowieka. Czy ktoś nie czuł przyjemności wdychając zapach kwiatów w parkach i na łąkach? Kto nie czuł zachwytu patrząc na ogrom gór czy morza?

Usługi wspomagające

Dzięki nim możliwe są 3 powyżej opisane usługi. Wśród wspomagających znajdują się fotosynteza, tworzenie siedlisk glebowo-wodnych, produkcja tlenu oraz cykl składników odżywczych. W ten sposób zapewnione jest funkcjonowanie biosfery i równowaga w przyrodzie.

Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności

Bioróżnorodność, ochrona gatunków i środowiska są fundamentem życia ludzi na Ziemi. Uświadomienie sobie tej prawdy sprawiło, że ONZ w 1993 r. ustanowił Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności, który od roku 2000 świętujemy 22 maja. Ten dzień ma uwrażliwiać obywateli Ziemi na jej istnienie, umożliwiać lepsze rozumienie otaczającego nas świata i jego znaczenie.

Dzięki temu łatwiej rozpoznajemy wpływ naszych działań na przyrodę i szukamy alternatyw, aby przynosił on pozytywne skutki dla planety. Każdy mieszkaniec planety może uczestniczyć w ochronie bioróżnorodności przez drobne decyzje dnia powszedniego, dotyczące wyżywienia, transportu, ogrzewania, sposobów spędzania wolnego czasu, a nawet higieny osobistej.

A co na to Tomojo?

Jak pewnie wiecie, Tomojo  – karma na bazie białka z owadów jest bardzo zdrowa dla naszych przyjaciół psów i kotów oraz ekologiczna – przyjazna dla środowiska naturalnego. Zaczęło się od dwóch przyjaciółek Madeleine i Paoli z Francji, które w chwili ukończenia studiów w zakresie ochrony środowiska zdały sobie sprawę, jaki wpływ na planetę ma produkcja żywności dla ich zwierząt domowych. Np. pies, jedzący karmę z tradycyjnym mięsem, szkodzi środowisku 2 razy bardziej niż samochód z napędem na 4 koła, przejeżdżający rocznie 10 tys km! Przyszedł więc czas na działanie ratujące bioróżnorodność i środowisko poprzez znalezienie alternatywy dla tradycyjnej karmy. Tak powstało Tomojo.

Produkcja 1 kg owadów zużywa aż 200 razy mniej wody niż produkcja 1 kg kurczaka. Emituje 7 razy mniej CO2 niż produkcja 1 kg wołowiny. A poza tym hodowla owadów to 0 antybiotyków,  w przeciwieństwie do np. hodowli łososi.

To z chęci ratowania środowiska i jego zasobów narodziło się Tomojo  i codziennie motywuje naszą ekipę!