19 listopada

Światowy Dzień Toalet

World Toilet Day

Czy wiesz, że istnieje prawdziwy Światowy Dzień Toalet?
Zabawne?
Co mnie to obchodzi?

Czy wiesz, że około 2,5 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do higienicznych toalet, w tym około miliard (15% światowej populacji!!!) załatwia swoje potrzeby higieniczne pod gołym niebem.
Czy wiesz, że każdego dnia w wyniku biegunek i chorób z tym związanych umiera ok 1000 dzieci?!!!
Hmmm… Wyobraź sobie, że to dotyczy Ciebie. To już chyba mniej śmieszne?

W 2001 roku powstała Światowa Organizacja Toaletowa (World Toilet Organization ), która za najważniejszą uważa poprawę sytuacji sanitarnej w krajach nisko rozwiniętych i edukację, ale także stara się wywierać wpływ na kulturę użytkowników toalet w krajach rozwiniętych, tak aby korzystali z nich w sposób właściwy i umieli dbać o higienę. Działa na rzecz wprowadzenia nowych standardów ubikacji, tak w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. No i oczywiście gromadzi wiedzę, wspiera rozwój badań dotyczących sanitaryzacji i jej wpływu na stan zdrowia ludzi, zbiera i upowszechnia informacje, koordynuje i pomaga w kontaktach między stowarzyszeniami i organizacjami toaletowymi.

Ale czy naprawdę dotyczy to tylko tzw. „trzeciego świata’?
Nigdy np. w czasie rejsu na Mazurach, nie biegłeś do lasu w wiadomym celu?
Tak!!! To jest „open defecation”, przyczyna zatrucia gleby i wód gruntowych.

To też jest ekologia.
To też jest ratowanie świata.
To też jest działalność charytatywna.

Zobacz : http://worldtoilet.org/

http://www.worldtoiletday.info/

skontaktuj się z nami